Hrdinovia

-- C H A T --

Dovednostné karty (skill cards)

Vo viacerých RPG hrách hlavná postava robí mnoho akcií ako Alchemy (používa niekoľko prísad na vytvorenie lekváru a pod.), Trapmaking (kombinovanie komponentov na vytvorenie pasce) atď. Namiesto komplikovaného skladania jednotlivých komponentov bol v D3 zvolený jednoduchší spôsob - Dovednostné karty.

Úvod

Dovednostné karty sú nevyhnutné na vykonanie zvláštnej akcie - napr. keď chce zlodejský hrdina nastaviť nepriateľovi pascu v boji, musí najprv na to získať dovednostnú kartu napr. kúpením za zlato. Kartu potom použije v boji...

Základné vlastnosti dovednostných kariet

Dovednostné karty (Skills Cards) a Kúzelné karty (Spell Cards) sú vo svojej podstate docela rozdiene:

 • pasívne schopnosti (napr. Natural Armor (brnenie: 20 bodov obrany pre hrdinu, Toughness (húževnatosť: 15% ďalšieho zdravia pre hrdinu), aktívne schopnosti (napr. Enflame Weapon (ohnivá zbraň - pridá k zbrani poškodenie ohňom na 3 kolá..)
 • dovednostné karty väčšinou nie sú dostupné vo vývoji osobnosti hrdinu a nedajú sa prenášať medzi misiami
 • existujú štyri spôsoby získania dovednostných kariet:
 1. karty vytvorené v hlavnom meste
 2. karty získané za splnenie úlohy v misii
 3. karty ukradnuté nepriateľskému hrdinovi pomocou zlodeja
 4. karty získané porážkou neutrálneho hrdinu
 • vytvorenie dovednostnej karty v hlavnom meste - hrdina môže vytvoriť len dovednostné karty, ku ktorým má predpoklady a musí za ne zaplatiť zlatom (ale pri ich používaní už netreba platiť znova žiadne poplatky).
 • karty získané za splnenie úloh sa nedajú vytvoriť, poskytujú exkluzívne schopnosti.
 • použitie dovednostnej karty: použitím sa aktivuje odpočítavanie času, počas ktorého nemožno používať ďalšie karty (napr. zlodejský hrdina po nastavení pasce nemôže používať žiadnu ďalšiu kartu po najbližšie tri kolá).
 • nikto z hrdinov nemôže používať všetky karty ani žiadnu kartu nemôže vytvoriť každý hrdina. To bude závisieť od nevyhnutných spôsobilostí hrdinu pre vytvorenie a používanie dovednostných kariet - napr. pre vytvorenie Enflame Weapon (dostupné len pre hrdinu bojovníka a prieskumníka) musí hrdina disponovať Weapon Master Skill (schopnosť ovládať zbrane).
 • na rozdiel od kúzelných kariet (ktoré závisia na mane), dovednostné karty závisia na zlate a schopnostiach hrdinu (ale viac na šikovnosti než múdrosti). Napr. zlodejský hrdina bude schopný používať viac dovednostných kariet denne než hrdina mág - množstvo použitia dovedonostných kariet denne:
  zlodej - 6
  priezkumník - 4
  bojovník - 3
  mág - 2.
 • zlodejský hrdina môže kradnúť nepriateľom nielen karty dovednostné, ale aj kúzelné (bude musieť na to síce použiť jednu kartu, ale ukradne nepriateľovi 3 karty). Šance na úspech (CtS) budú závislé na úrovni zlodeja a na úrovni nepriateľa (rovnaká úroveň = 60% CtS)
 • karty môžu používať dokonca aj neutrálni hrdinovia - napr. neutrálny zlodej bude môcť používať Steal Card na kradnutie vašich kariet. Opačne my môžme získať Skill Cards porážkou neutrálnej jednotky.

Príklady dovednostných kariet:

Zlodejskí hrdinovia: Smokey Retreat Card (zlodej používa pri ústupe z boja na celú skupinu dymovnicu), kradne dovednostné/kúzelné karty, Trap Cards (na pokladanie pascí)...
Bojoví hrdinovia: jeho karty budú založené na zvýšení poškodení, brnenia, obrany, vrátenia úderu, úderu na viaceré ciele, podporu spojencov (viac poškodenia), odvrátenie, sekundárne poškodenie ku zbrani (napr. Popáleniny, mráz...) atď.
Priezkumní hrdinovia: karty založené na zvýšení poškodenia, vyhnutie sa, stlmenie úderu, prenikavý útok (prestrelí jednotku a zasiahne ďalšiu v smere strely), podpore spojeneckých jednotiek (zvýšenie iniciatívy), sekundárne poškodenie ku zbrani (otrava,...), atď.
Hrdinovia mágovia: karty založené na zvýšení iniciatívy, CtH (úspešnosti), podpore spojencov (viac CtH), ...

Prečo sa v D3 popri zbieraní skúseností hrdinu zaviedli aj dovednostné karty

 1. Na začiatku každej hry, keď sa vytvárajú / kupujú dovednostné karty, treba zvoliť mezi:
 • úrovňou výbavy a postavy hrdinu. Na obidve stránky treba zlato. Niektorí hráči si môžu vybrať vysoko skúseného vodcu s bojovými jednotkami nízkej úrovne a niektorí mužu vybrať málo skúseného hrdinu s vysoko rozvinutými jednotkami.
 • väčšinou však hráč nebude mať dosť zdrojov kúpiť všetky dovednostné karty, čo ho núti k šikovnému plánovaniu, pomocou ktorej karty by mohol najskôr prekonať nepriateľa.
 • každá hra s rovnakým hrdinom tak môže priniesť úplne novú skúsenosť. V jednotlivých hrách si vyberiete určité schopnosti na prekonanie nepriateľa, zatiačo v ďialšej hre môžete potrebovať nejaké ďalšie schopnosti na prekonanie ďalšieho nepriateľa...
 1. bude časové obmedzenie používania dovednostných kariet (po použití nesmiem ďaľšie tri kolá použiť žiadnu inú) - na rozdiel od naučenej schopnosti, ktorá by nemala žiadne obmedzenie
 2. pre použitie karty nie je vždy potrebná nejaká schopnosť
 3. je rozdiel ich používania u mágov - tí nebudú vynikať s dovednostnými kartami, ale s magickými
Pozn.sm.art: Nápad utrpel na diskusnom fóre veľkú kritiku:
 1. dovednostné karty zrušiť a použiť niektorý z týchto systémov:
  • pascu/otravu a pod. si kúpim priamo v obchode
  • v hlavnom meste postavím sklad (tzv. Inventorium), v ktorom si kúpim recept a nejaký prístroj (pascu a pod.) na ktorom recept aplikujem
  • namiesto kupovania a používania kariet stačí trvalo obetovať niektorý artefakt (nápoj, orb, zástavu a pod.)
 2. dovednostné karty nahradiť kúzelnými a používať tak len jeden kartový systém
 3. zrušiť nielen dovednostné, ale aj kúzelné karty (stačili by zvitky ako v min. dieloch).

Ako reakcia na kritiku vznikla ďalšia obhajoba dovednostných kariet:

 • dovednosté karty sú flexibilnejšie než bežné dovednosti - napr. ak má hrdina schopnosť ovládať bojové zbrane, potom môže v meste kúpiť napr. dovednostnú kartu pre používanie ohňovej zbrane, pascovej zbrane a nejaké ďalšie dve zbrane - teda v boji môžte použiť 5 schopností naučením jednej!
 • dovednostná karta vám umožní hrať každú mapu inak, dokonca keď hráte s rovnakým hrdinom - napr. keď hráte mapu proti nemŕtvym, ktorí sú imúnni voči otrávenej pasci, môžte vytvoriť ohňovú zbraň a naopak - ak hrá rovnaký hrdina proti Red Dragon (červený drak, imúnny voči ohňu) môžte skúsiť vytvoriť pascovú zbraň a pod.
 • stále zostala v hre možnosť výberu dostatočného množstva dovedností pri zvyšovaní úrovne hrdinu, takže sa nestane, že budú nejakí dvaja hrdinovia identickí. Navyše koncept umožňuje hráčovi s jedným hrdinom prežiť viacero rôznych dovedností podľa voľby kariet (teda keby sa dovednosti len učil na základe skúseností, zostali by mu natrvalo, ale bol by tak obmedzený k získaniu ďalších, pozn. sm.art)

Preložené z angličtiny, preklad sm.art
Zdroj: Shadow Lord, .dat fórum

The poll :


Main Sources:
official site.d3 fórumdat-media homepagedat-media forumAkella homepage

Release Date
Disciples III:
11.12.2009

1. Expansion:
03.12.2010

System Requirements:
P4 2 GHZ, 512 MB,
GF 6800GT 128 MB

Copyright: 2006-2010 GoF. Design: sm.art
Last update: 12.12.2010
Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
.dat, Akella a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

Used materials were taken from these companies:
.dat, Akella and others. All Rights Reserved.


Very thanks to
admin of czech
heroes-centrum for
free hosting

najväčšia stránka o sérii Heroes of Might and Magic!