Školy mágie - návrh

-- C H A T --

1. Nebeská mágia

mágia ľudí – uzdravovanie a kriesenie mŕtvych vojakov v boji (pre jednu aj viac jednotiek naraz):
 • zdravie – zvýši CHP vybranej jednotky o 5 na tri kolá, kúzlo je možné použiť viac krát na jednotku, ale  celkove nemôže prevýšiť 200%.
 • rýchlosť – zvýši iniciatívu vybranej jednotky v boji o 2%, možno použiť opakovane, maximálne zvýšenie o 20%.
 • rezerva – zvýši počet pohybových bodov na strategickej mape o 5, v boji o 3
 • hnev najvyššieho – spôsobí v boji škody 80 bodov na ploche 3x3 hracie políčka, pri použití na strategickej mape spôsobí škody 20 bodov všetkým jednotkám hrdinu
 • veľké blahoslovie – v boji hojí 100 bodov CHP celej jednotke alebo kriesi  10 bodov CHP, na strategickej mape hojí celej skupine 30 bodov CHP  a regenerácia CHP v ďaľšom priebehu sa zvýši do 20%.

Príbuzné školy: Lesná, Runová

2.Mágia Tmy

mágia nekromantov – umožňuje rozsievať smrteľné chroby a hrôzu v srdciach nepriateľa:
 • nemohúcnosť – v boji znižuje iniciatívu na 20% i a v ďaľšom priebehu nedochádza k regenerácii OD, na strategickej mape znižuje iniciatívu všetky hrdinove skupiny na 5%.
 • ochrnutie - v boji hubí všetky zostávajúce body OD vybranej jednotky a paralyzuje ju na jedno kolo, na mape znižuje OD celému oddielu na 20%.
 • vysilenie – v boji klesne maximálny počet CHP vybranej jednotky o 50% na 3 kolá, pri použití na mape klesne maximálny počet CHP všekých jednotiek v oddieli o 10%.
 • nemoc Mortis – pri použití v boji zasahuje všetky jednotky na ploche 3x3 polia (okrem jednotiek nemŕtvych), pričom utrpia škody 10 bodů CHP, pri použití na mape utrpia jednotky spolu 20 bodov CHP škôd

Príbuzné školy: Pekelná, Okultizmus

Kuzlo na mape

3. Pekelná mágia

mágia démonov - spaľuje pekelnými plameňmi všetkých, ktorí sa postavia sluhom "Betrezena":
 • bludička – v boji spôsobí ztratu jednotke 20 CHP, na mape 5 CHP všetkým jednotkám v oddieli.
 • sila zeme – v boji spôsobí stratu jednotkám v okolí 3x3 polí 30 CHP, na mape 10 CHP všetkým jednotkám v oddieli
 • Betrezenova brána – v boji premiestni každú jednotku bez straty jeho OD na ľubovolné bojové pole, na mape premiestni celý oddiel bez straty OD na vzialenosť maximálne 20% zostávajúcich OD.
 • dych Betrezena – v boji spôsobí jednotke 150 bodov škôd (je 20% pravdepodobnosť, že jednotka zahynie, dokonca aj keď jeho CHP je väčšie než 150), na mape spôsobí 50 bodov strát na celý oddiel

Príbuzné školy: Mágia Tmy

4. Prírodná (lesná) mágia

mágia Elfov, umožňuje vytvárať překážky na mape i v boji (kríky alebo háje lesa):
 • konár – v boji aj na mape postaví na jedno kolo malú drevenú prekážku
 • kríky – v boji  omotá vetvami a koreňmi celú jednotku a nedovolí mu pohnúť sa, na mape postaví malý úsek kríkov, ktoré znižujú OD všetkých hrdinov, ktoré cez ne prejdú, o 10% (okrem elfov)
 • Ent – na mape aj v boji privolá vojenskú jednotku na boj zblízka a vie aj hádzať kamene
 • háj – v boji na ploche 3x1 políčok postaví neprekonateľnú prekážku stromov, na mape na 7 plošných jednotkách vyrastie úsek lesa, ktorý znižuje OD aj iniciatívu všetkých hrdinov, ktorí ním prechádzajú o 20% (okrem Elfov)

Príbuzné školy: Nebeská, Okultizmus

5. Runová mágia

mágia trpaslíkov – necháva otriasať pôdu a rozorvať priepasť pod nohami nepriateľov (umožňuje teda ničiť hracie políčka alebo meniť ich vlasnosti):
 • runa studne – v boji zvýši OD mága, ktorý stojí na určitom hracom políčku o +10, na mape OD všetkých mágov o 20%.
 • runa kopca – v boji postaví na políčko pred lučištníkom kryt, ktorý zvýši o 20% presnosť a o 10% škody, na mape  zvýši presnosť všetkých lučištníkov vybraného oddielu o 5% na jedno kolo
 • runa úderu – v boji zničí určité hracie pole, pokiaľ na ňom bola nejaká bojová jednotka, utrpí stratu 20 bodov a posunie sa na susendý neobsadené pole, na mape vyčaruje po dobu jedného kola prekážku v podobhe nepreniknuteľnej priepaste
 • runa zemetrasenia - v boji otrasie plochu 3x3 hracích polí a spôsobí škody 30 bodov všetkým jednotkám, ktoré tam stoja a postaví na 1alebo 2 polia nepriechodné skaly, na mape postaví na jedno kolo nepriechodnú priepasť, pokiaľ na tom mieste stál nejaký oddiel, spôsobí mu škody 5 bodov celkovo spolu 30 bodov pre všetky jednotky v skupine a posunie oddiel za priepasť

Príbuzné školy: Nebeská, Šamanská

6. Šamanská mágia

stará zabudnutá mágia (pravdepodobne to bude vlastná mágia Orcov, pokiaľ sa objavia v datadisku)
 • hromobitie – v boji spôsobí 30 bodov škôd vybranej jednotke, na mape 10 bodov všetkým jednotkám vo vybranom oddieli
 • živelná zúrivosť – v boji spôsobí 30 škôd vybranej jednotke a odsunie ju na iné hracie pole  - pokiaľ je obsadené, jednotka je z neho vytlačená a utrpí aj ona 10 bodov ztrát, na mape spôsobí všetkým jednotkám v oddieli 10 škôd a ich rozmiestnenie sa chaoticky premieša

Príbuzné školy: Runová

7. Okultná mágia

mágia podvodníkov (pravdepodobne to bude vlastná mágia Temných elfov, pokiaľ sa objavia v datadisku) - Temní elfovia, ktorí sa odlúčili od svojej viery a teraz nenachádzajú pokoja ani v živote ani v smrti, prijali ponuku podvodíkov Votanov, ktorí im ponúkli za ich duše svoje znalosti a ochranu. Táto mágia zamotáva nepriateľom hlavu a vytvára ilúzie:

 • slabosť – v boji je 30% pravdepodobnosť, že počas 3 kôl nebude môcť vybraná jednotka spôsobovať škody inej, pri použití na mape klesá presnosť všetkých jednotiek vo vybranom oddieli o 5%.
 • pomalosť – v boji je 40%  pravdepodobnosť, že počas 3 kôl zníži OD vybranej jednotke, na mape 20% pravdepodobnosť zníženia OD na pohyb
 • oslepnutie – vybraná jednotka sa nehýbe ani neútočí, pokiaľ ju nezasiahne iná jednotka
 • agresivita – vybraná jednotka spôsobí škody ľubovolnej susednej jednotke, bez ohľadu na to, či je priateľská, alebo nepriateľská
 • majstrovský podvod – vedľa vybranej jednotky sa objaví jeho presná kópia, ktorá útočí naraz s jej vzorom a straty majú rovnaké, ale nepriateľ musí zaútočiť na originál (inak sa im nič nestane)
 • úder fantóma – vytvára sa presná kópia jednotky, ktorá napáda vybranú jednotku a potom zmizne, iniciatíva vzorovej jednotky klesá o 20% na jedno kolo (tak tomuto nerozumiem...)
 • veľký majstrovský podvod – vedľa vybranej jednotky sa vytvoria 2 jeho kópie, spôsobujú naraz škody. Po skončení boja zmiznú

Príbuzné školy: Lesná, Tmy

Mág sa môže okrem kúziel svojej školy učiť aj kúzla iných škôl, ktoré sú príbuzné. Kúzla sa dajú kombinovať, ale znižuje sa potom ich účinok apod.
Na vynajdenie kúziel je potrebné predpísané množstvo určitých surovín (napr. Lesná mágia je závislá aj od dreva a pod.), takisto aj používanie kúziel stojí určité suroviny (nie len manu ako u Heroes...)

Preklad: sm.art

Pozn.: Preložené z ruštiny z článku časopisu Igromania , jednotky CHP=energia,OD-pohyb, Ap=útok

spellcards spellcard
The poll :


Main Sources:
official site.d3 fórumdat-media homepagedat-media forumAkella homepage

Release Date
Disciples III:
11.12.2009

1. Expansion:
03.12.2010

System Requirements:
P4 2 GHZ, 512 MB,
GF 6800GT 128 MB

Copyright: 2006-2010 GoF. Design: sm.art
Last update: 12.12.2010
Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
.dat, Akella a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

Used materials were taken from these companies:
.dat, Akella and others. All Rights Reserved.


Very thanks to
admin of czech
heroes-centrum for
free hosting

najväčšia stránka o sérii Heroes of Might and Magic!