Štýly boja hrdinov

-- C H A T --

Štýly boja hrdinov

Štýl boja hrdinu Bojovník

Vlastnosti ručných zbraní :
Blunt Weapon (tupý nôž): 5% šanca omráčenia (1 kolo).
Sharp Weapon (ostrý nôž): 5% šanca na krvácajúce poškodenie (5% zníženie HP za kolo až do vyliečenia).

Ochranná technika pomocou meča
To je najbežnejšie užívaná bojová technika hrdinov-bojovníkov. Síce neposkytuje výhodu žiadneho poškodenia, ale poskytne náhodu (asi 30%, v závislosti na obranných schoplnostiach hrdinu) blokovať prichádzajúci úder.

Technika použitia dvoch zbraní súčasne
Pri používání dvoch zbraní spôsobuje zbraň v primárnej ruke 85% poškodenia zatiaľčo zbraň v druhej ruke 75% poškodenia.

Obojručná zbraňová technika
Hrdinovia môžu používať veľké zbrane ako veľký meč a kopia - bude mať extra dosah použitia zbrane. Namiesto len útočenia na susedné jednotky oni môžu napadnúť jednotky v priestore dvoch polí a ZOC (zóne kontroly), hoci nemôžu obísť ZOC nepriateľa a zaútočiť na zadnú radu. Naviac pri použití oboch rúk dostanú extra 25% prémiu na poškodenie.

 

Bojový štýl pre zlodejského hrdinu


Zbraňová technika s použitím nožov
Zlodejskí hrdinovia nenosia so sebou ťažko obrnené vojsko a štíty ako bojoví hrdinovia, ale  jeho boj spočíva v čulosti (iniciatíva/rýchlosť) a uhýbaní sa(úskočný útok).
Zlodejský hrdina je vybavený dýkou alebo podobnou zbraňou a môže robiť niekoľko úžasných výkonov. Niektoré z nich sú:
Poisonous Blade (otrávená  čepeľ): pri použití zbrane je 10% šanca na otrávenie (až do vyliečenia  poškodenie 15 bodov za kolo).
Back Stab (bodnutie od chrbta): zdvojnásobí poškodenie (nemožno použiť na nepriateľského zlodeja).


Technika s použitím úklonu a výstrelu
Tu je 5% šanca na Crippling Shot (ochromujúcu strelu) – existujú 4 druhy výstrelov:

výstrel na hlavu redukuje CtH (presnosť), výstrel na ruky redukuje Damage (poškodenie), výstrel na nohy redukuje Evasion (vyhnutie sa útoku), výstrel na trup redukuje Initiative (iniciatíva)

Trap (pasca): jeden krát počas boja (na začiatku súboja) zlodejský hrdina môže nastrčiť pascu na bojovom poli. Môžte vidieť všetky vaše pasce ale nepriateľské pasce uvidíte len so zlodejským alebo špiónskym hrdinom (vyradiť ich môže len zlodej). Sila pasce bude závisieť od úrovne hrdinu. Pasca môže byť elementárna (oheň,..) alebo jed . Na vyššej úrovne možno meniť stav pasce podľa následovného vzorca:

Úroveň Účinok
1-5 1 X 1 pole, poškodenie 20 jednotiek
6-9 2 X 1 pole, poškodenie 10 jednotiek v  každom kole (až do vyliečenia)
10-12 33 % šanca ochromiť obeť. Ochromenie bude mať tieto účinky:
a) obeť bude ochromená počas kola
b) iniciatíva bude znížená o 50% (až do vyliečenia/konca boja)
c) presnosť (CtH) bude snížená o 33% (až do vyliečenia/konca boja)
13-15 2 X 2 polia , druhé elementárne poškodenie 10 jednotiek (možno ho určiť počas nastavenia pasce)
16+ 3 X 2 polia, elementárne poškodenie 5 jednotiek (možno ho určiť počas nastavenia pasce)

 

Bojový štýl loveckého hrdinu (návrh)

Throwing Knives (hádzanie nožov)
Lovci, ktorí žili medzi barbarmi sa naučili ako sa dá dosiahnuť rýchlejšie poškodenie.

Dobrá iniciatíva, nízke poškodenie.

Bow and Arrow Technique (technika s použitím úklonu a výstrelu)
Prvý krát ju použili na ľuďoch elfovia. Odvtedy sa stala dôležitou vojnovou zbraňou. Strelci bojujúci v tomto štýle sa ju učia niekoľko rokov. Mnoho lovcov získalo strelecké schopnosti na love v lesoch od svojich otcov.

 Stredná iniciatíva, stredné poškodenie.

The Crossbow (kuša)
Je zlúčením elfskej lukostreľby, trpaslíčieho mechanizmu a ľudskej praktickosti. Lovcov, ktorí používajú túto techniku je málo. Dávajú prednosť náloži silných striel s nádejou, že zabijú nepriateľa, pretože znovunabitie nieje možné.

Nízka iniciatíva, vysoké poškodenie.


Trained eagel (cvičený orol)
Spojitosť lovca s prírodou je stelesnený priateľstvom lovca k Evarianským orlom. Títo vtáci vstúpili do služby lovca na počiatku jeho života. Lovec sa oňho stará a cvičí ho a na oplátku oni chránia lovca pred nepriateľmi. Tí, ktorí používajú orlov, sú najväčšia skupina a často si robia žarty z tých, ktorí používajú zbrane.

Stredná iniciatíva, nižšie poškodenie. Vedľajší jav: Závrat

(možná alternatíva k technike úklonu a výstrelu - Hod oštepom - vysoké poškodenie)

 

Bojový štýl ríšskeho mága (návrh)

Lightning Mastery (ovládanie bleskov)
Najznámejší bojový štýl hrdinu mága. Zasahuje všetkých nepriateľov na bojisku. Žiadne vedľajšie účinky.

Stone Warrior (kamenný bojovník)
Mág, ktorý používa tento bojový štýl, sa obklopuje magickou energiou. Keď sa energia rozptýli, telo mága je obalené v brnení golema. Takto sa môže mág pripojiť k vojenským jednotkám v predných líniách.

Lightning Orb (blesková guľa)
Mág sa môže vycvičiť zamerať všetky svoje kúzla do gule, ktorú môže vrhať po jednom z jeho nepriateľov. Elektrina v guli spôsobí v nepriateľovom tele rozmanité účinky. Je šanca, že budú zasiahnuté viaceré jednotky, dokonca sú v nebezpečenstve jeho vlastní spojenci.

Winds of Fury (vetry zúrivosti)
Najvyšší mág môže používať silu vetra na strhnutie svojich nepriateľov. Tam je šanca, že nepriateľ bude z bojiska na čas odstránený  (dovtedy, kým nenájdu cestu naspäť)

Blade Spirit (duch čepele)
Nová škola kúziel, ktorú začali na bojisku používať najvyšší mágovia. Je to nebezpečné kúzlo, pretože toto kúzlo hraničí s tým, aké niekedy používajú nemŕtvi. Mág si zmení telo na ducha, ktorý si pripúta k sebe zbraň jedného zo svojich spoločníkov. Táto zbraň je vylepšená pre lepšie poškodenie.

 

K bojovým štýlom lovca a mága bolo navrhnutých v diskusii viacero alternatív, najviac sa diskutovalo o štýle pre mága - Electric Guardian (elektrický štít) - vybranej jednotke (priateľská alebo nepriateľská) je pridelený štít, vyrobený z čistej elektriny, ktorá sa točí okolo vybranej jednotky. Táto jednotka neutrpí žiadne poškodenie, ale len tie jednotky, ktoré s ňou susedia. Štít bude trvať tri kolá. Je vhodný okrem ochrany vlastnej jednotky hlavne na spôsobovanie zmätku v nepriateľských zadných líniách.

 

Zdroj: Shadow Lord&Lord Marko .dat fórum
preložené z angličtiny, preklad sm.art

The poll :


Main Sources:
official site.d3 fórumdat-media homepagedat-media forumAkella homepage

Release Date
Disciples III:
11.12.2009

1. Expansion:
03.12.2010

System Requirements:
P4 2 GHZ, 512 MB,
GF 6800GT 128 MB

Copyright: 2006-2010 GoF. Design: sm.art
Last update: 12.12.2010
Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
.dat, Akella a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

Used materials were taken from these companies:
.dat, Akella and others. All Rights Reserved.


Very thanks to
admin of czech
heroes-centrum for
free hosting

najväčšia stránka o sérii Heroes of Might and Magic!