Rasy v Disciples III

-- C H A T --

Ríša

Ľudia sú najrozporuplnejšia rasa Nevendaara. Sú stúpenci Najvyššieho (Highfather) a nepriatelia vlastného stvoriteľa - padlého anjela Bethrezena. Zo všetkých rás sú ľudia najviac rôznorodí. Len medzi nimi stretnete aj šľachetného rytiera, pripraveného ochrániť bezbranných až do poslednej kvapky krvi, aj otravných lumpov, ktorí budú hladať výhody len pre seba. Preto, aby prežili v plameňoch vojen, sa spojili do Ríše, enormného feudálneho štátu, riadeného vôľou cisára a šľachty a samozrejme svätou cirkvou.

Život jednoduchého sedliaka je neľahký, najmä v období vojen, kedy po cestách sa pohybujú gangy zbojníkov, rozkvetá kult Mortis a Bethrezena a elfovia, smädní po krvi i boji, zaplavujú pohraničné oblasti.
Samozrejme, inkvizícia a Ríšski Assasinovia postihujú kacírov, ale ani to neochráni jednoduchého človeka. Jediné čo mu ostáva je veriť v Najvyššieho, ktorý posiela anjelov na pomoc v najtemnejších dňoch. Pevne veriť.

Teraz je na tróne Ríše Emri, čestný a šlachetný rytier, ktorý po prerušení predošlej dynastie zjednotil štát pomocou svojej manželky, imperátorky Ambriel. A hľa, opäť po boji o zjednotenie trónu a vojne s elfami, Ríša ľudí stojí na prahu nových otrasov. Ale čokoľvek sa stane, nech by akákoľvek temná doba nastala: medzi ľuďmi sa vždy nájdu chrabrí a šlachetní vojaci, ktorí vždy vytasia zbraň pre ochranu slabých.

V mene Najvyššieho, za Ríšu!

Empire

Ľudia sú známi medzi inými rasami svojou veľkou pýchou a silnými morálnymi hodnotami. V skutočnosti sú militarizirovaní cirkvou a odlišujú sa od iných obyvateľov Nevendaara pevnou disciplínou, ktorá umožňuje vypestovať ohromných vojakov a vodcov. Ovládajú múdrosť magickej školy vzduchu a svetla. Učia sa zabiť zlých protivníkov jedným nepostrehnuteľným pohybom ruky avšak spojencom pomáhajú lepšie, než ostatné rasy.

Erb Ríše

zatiaľ neboli zverejnené žiadne podrobnosti o erbe ľudí.

zdroj: gameland.ru

See also:
Empire Characters
Empire Leaders
Empire Units
Empire Theocracy
Empire Locations

The poll :


Main Sources:
official site.d3 fórumdat-media homepagedat-media forumAkella homepage

Release Date
Disciples III:
11.12.2009

1. Expansion:
03.12.2010

System Requirements:
P4 2 GHZ, 512 MB,
GF 6800GT 128 MB

Copyright: 2006-2010 GoF. Design: sm.art
Last update: 12.12.2010
Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
.dat, Akella a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

Used materials were taken from these companies:
.dat, Akella and others. All Rights Reserved.


Very thanks to
admin of czech
heroes-centrum for
free hosting

najväčšia stránka o sérii Heroes of Might and Magic!