Jednotky

-- C H A T --

Legions Tree
Fighters/Vojaci
  Possessed   Fiend
1 Possessed - phy. a., 1 t.
Posadnutý - fyz.útok, 1 cieľ
  Fiend - spec. Legion unit, phy. attack, 1 target, poison
Netvor - špec. jednotka Légií, fyz. útok, 1 cieľ, jed
     
  Berserker    
2 Berserker - phy. a., 1 t.
Zbesilec - fyz. útok, 1 cieľ
   
     
  Antipaladin    
3 Antipaladin - phy. a., 1 t.
Antipaladin - fyz. útok, 1 c.
   
     
  Infernal Knight    
4 Infernal Knight - phy. attack, 1 t., regeneration
Pekelný rytier - fyz. útok, 1 cieľ, regenerácia
   
 
Rangers/Strelci
  Gargoyle  
1 Gargoyle - mag. attack, 1 target, good defense
Gorgula - mag. útok, 1 cieľ, dobrá obrana
 
   
  Marble Gargoyle  
2 Marble Gargoyle - mag. attack, 1 target, good def.
Mramorová Gorgula - mag. útok, 1 c., dobrá obr.
 
   
  Onyx Gargoyle  
3 Onyx Gargoyle - mag. attack, 1 t., good defence
Ónyxová Ohava - mag. útok, 1 cieľ, dobrá obrana
 
 
Mages /Mágovia
  Cultist  
1 Cultist - mag. a., more t.
Okultista - mag. ú., viac c.
 
   
  Witch Sorcerer  
2 Witch - not attack, 1 t., convert enemy to Imps
Bosorka - mag. útok, 1 cieľ, mení nepr. na škriatkov
Sorcerer - mag. a., more t.
Bosorák - mag. ú., viac c.
 
 
  Hag Demonologist Doppelganger
3 Hag - not attack, more t., convert enemy to Imps
Čarodejnica - neútočí, viac c., mení nepr. na Škriatkov
Demonologist - mag. attack, more targets
Démonológ - mag. útok, viac cieľov
Doppelganger - phy. a., 1 t., convert self to other u.
Prízrak - fyz. útok, 1 cieľ, premieňa sa na inú jedn.
 
  Succubus Pandemoneus Incubus
4 Succubus - not a., more t., convert enemy to Imps
Sukuba - neútočí, viac c., mení nepr. na Škriatkov
Pandemoneus - mag. attack, more targets
Pandemoneus - mag. útok, viac cieľov
Incubus - not a., more t., fossilize enemy
Nočná mora - neútočí, viac c., premena nepr. na kameň
     
    Modeus  
5   Modeus - mag. a., more t.
Modeus - mag. útok, viac c.
 
       
Support Units - Demons /Podporné j. - Démoni
    Devil  
1   Devil - phy. attack, 1 target
Diabol - fyz. útok, 1 cieľ
 
     
    Demon  
2   Demon - phy. attack, 1 t.
Démon - fyz. útok, 1 cieľ
 
     
    Moloch  
3   Moloch - phy. attack, 1 t.
Moloch - fyz. útok, 1 cieľ
 
   
    Demon Lord Beast
4   Demon Lord - phy. a., 1 t.
Pán Démonov - fyz. ú., 1 c.
Beast - mag. a., more t.
Beštia - mag. útok, viac c.
 
  Abyssal Devil Overlord Tiamath
5 Abyssal Devil - phy. a., 1 t., fossilize enemy
Diabol Priepasti - fyz. ú., 1 c., premena nepr. na kameň
Overlord - phy. attack, 1 t.
Vládca - fyz. útok, 1 cieľ
Tiamath - mag. a., more t.
Tiamat - mag. útok, viac c.
 
Summons /Privolávané jednotky
  Avenger Beliarh Hellhound
  Beliarh - def., phy. a., 1 t.
Beliarch - ochr., fyz. ú., 1 c.
Avenger - defender, mag. attack, more targets
Pomstiteľ - ochranca, mag. útok, viac cieľov
Hellhound - defender, mag. attack, more targets
Pekelní psi - ochranca, mag. útok, viac cieľov
       
Capital Guardian /Strážca hl. mesta
  Ashkael    
  Ashkael - mag. attack, more targets
Aškael - mag. útok, viac cieľov.
   
       
Land Guardian /Strážca územia
  Legions Guardian 1
1 Legions Guardian 1 - convert neighbourhood
Žezlo Légií 1. úrovne
 
  Legions Guardian 2    
2 Legions Guardian 2 - convert neighbourhood
Žezlo Légií 2. úrovne
   
     
  Legions Guardian 3    
3 Legions Guardian 3 - convert neighbourhood
Žezlo Légií 3. úrovne
   

zdroj: dat-media.ru, disciples3.ru/forum, gamecod.ru
preklad z ruštiny: sm.art

See also:
Legion Characters
Legion Leaders
Legion Race
Legion Theocracy
Legion Locations

The poll :


Main Sources:
official site.d3 fórumdat-media homepagedat-media forumAkella homepage

Release Date
Disciples III:
11.12.2009

1. Expansion:
03.12.2010

System Requirements:
P4 2 GHZ, 512 MB,
GF 6800GT 128 MB

Copyright: 2006-2010 GoF. Design: sm.art
Last update: 12.12.2010
Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
.dat, Akella a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

Used materials were taken from these companies:
.dat, Akella and others. All Rights Reserved.


Very thanks to
admin of czech
heroes-centrum for
free hosting

najväčšia stránka o sérii Heroes of Might and Magic!