Jednotky

-- C H A T --


Légie zatratených - detaily

Infernal Knight

Títo rytieri, kedisi slúžiaci Najvyššiemu, zapredali svoje duše Bethrezenovi. V pekelných hlbinách ich naučili spôsobovať si najohromnejšie rany.

 

zdroj: dat-media.ru/forum, preklad z ruštiny: sm.art

Anti-Paladin

Démoni ovládli duše týchto kedysi slávnych vojakov, ktorých cnosť bola dávno zabudnutá.

Antipaladin - predposledný stupeň rozvoja vojakov Podsvetia.
Je to silná jednotka, ktorej sa ťažko odoláva, hlavne kvôli tomu, že Antipaladin okrem veľkého množstva hitov a vysokej rýchlosti disponuje aj neobyčajnou silou a ešte k tomu môže ochraňovať spolubojovníkov v boji.

 

zdroj: dat-media.ru/forum, preklad z ruštiny: sm.art

 

Overlord

Overlord (Vládca) - jedna z vyšších podporných jednotiek Légií.

Na rozdiel od Empires a Elfov sa démonská podpora nemôže pochváliť schopnosťou liečiť alebo kriesiť padlých spolubojovníkov, ale zato má obdivuhodne silnú obranu a trochu väčšie množstvo hitpointov. Okrem toho majú tieto jednotky cover-pointy a môžu kryť susedné jednotky od nepriateľských útokov.

 

zdroj: dat-media.com/forum, preklad z ruštiny: sm.art

Modeus

Cesta toho, ktorý sa rozhodol zveriť do rúk padlých je dlhá a zložitá. Tí, ktorí slúžili Bethrezenovi, okúsili veľké množstvo bolesti a mučení. Ich žily sú naplnené zúrivosťou a nenávisťou, ktorá im dá silu k zbesilosti na bojisku. Duch ohňa je podstatou ich krvi, dovoľujúcí im postupný rast ohromnej odolnosti voči ohňu.
Posadnutí zväčšovaním sily a nenávisti, démonický duch doháňa ich dušu a dodáva im ohromnú silu a ochranu pred bolesťou. Ale len niektorí dostanú činnú silu k tomu, aby dosiahli vysokého postavenia modeusa, najsilnejšieho zo všetkých démonských čarodejnikov.

Modeus je najvyššia úroveň kúzelníka, slúžiaceho Bethrezenovi. Čím je silnejší, tým je bližšie k svojmu prekliatemu pánovi. Tvár mu vždy zakrýva maska so zobákom. Jeho duša bola spálená pekelným ohňom, ktorý skonzumoval všetky jeho staré city a vzpomienky. Plameň modeusa, zdroj samotného ohnivého Pekla, prináša smrť jeho nepriateľom. Smrť, pred ktorou nemožno utiecť ani sa schovať.

Modeus pohlcuje veškeré záporné emócie, vrátane hnevu, závisti, obáv a nenávisti. Používa duše nešťastných obetí ako lahôdku - spálí ich v ohnivej esencii, ako náhradu za dušu vlastnú. Tých málo, ktorí mali šťastie a prežili hroznú ohnivú búrku poslanú modeusom tvrdia, že toto zatratené potomstvo na zemi nestojí, ale sa pomaly vznáša nad povrchom a roznáša okolo seba vlny hrôzy.

Na privolanie modeusa ctitelia Bethrezena budujú svätyne a prevádzajú ohavné obrady s natieraním obetovanej krvi na oltáre. Ak je obrad vedený poriadne a zomrie dostatok úbohých obätí, portál na podlahe svätyne sa otvorí a skrz neho vstúpi modeus do zeme Nevandaar...

zdroj: en.akella.com, preklad z angličtiny: sm.art

  • Fiend (Ohava) - Bethrezenov plod, malý démon zo zatratenej légie – Fiend je privolaný spôsobiť zmätok a vštepovať strach do citlivých ľudských duší.
  • Possessed (Posadnutý) - jednoduchý zašlý bojovník, pod vlyvom sluhov hriechu, veriaci historkám o nevysloviteľných bohatstvách. Démon nenásytnosti, zúrivo zotročujúci svoju dušu, ktorého telo onedlho podstúpi pretvorenie. Je posadnutý – ešte nie démonom, ale už sluha Bethrezena.

See also: Legion Legion Units Tree

The poll :


Main Sources:
official site.d3 fórumdat-media homepagedat-media forumAkella homepage

Release Date
Disciples III:
11.12.2009

1. Expansion:
03.12.2010

System Requirements:
P4 2 GHZ, 512 MB,
GF 6800GT 128 MB

Copyright: 2006-2010 GoF. Design: sm.art
Last update: 12.12.2010
Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
.dat, Akella a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

Used materials were taken from these companies:
.dat, Akella and others. All Rights Reserved.


Very thanks to
admin of czech
heroes-centrum for
free hosting

najväčšia stránka o sérii Heroes of Might and Magic!