Jednotky

-- C H A T --

Neutrals
Undead Hordes/Zástupy nermŕtvych
  Zombie Necromancer Werewolf
  Zombie - phy. attack, 1 target
Zombia - fyz. útok, 1 cieľ
Necromancer - mag. attack, more targets
Nekromant - mag. útok, viac cieľov
Werewolf - phy. attack, 1 target, invulnerable from phy. attack
Vlkodlak - fyz. útok, 1 cieľ, nezraniteľný fyz. útokom
  Death Lich Queen Nosferatu
  Death - elite u., mag. attack, 1 target, poison
Smrtka - elitná jednotka, mag. útok, 1 cieľ, jed
Lich Queen - hero, mag. attack, more targets
Kráľovná lichov - hrdina, mag. útok, viac cieľov
Nosferatu - hero, mag. attack, more targets, absorbing life
Upír - hrdina, mag. útok, viac cieľov, vysáva život
     
Mountain Clans /Horské kmene
  Dwarf King's Guard
  Dwarf - phy. attack, 1 target
Trpaslík - fyz. útok, 1 cieľ
King's Guard - elite unit, phy. attack, 1 target
Kráľovská stráž - elitná j., fyz. útok, 1 cieľ
 
     
  Greenskins, Barbarians /Zelenokožci, Barbari
  Goblin Orc Orc King
  Goblin - phy. attack, 1 target
Goblin - fyz. útok, 1 cieľ
Orc - phy. attack, 1 target
Ork - fyz. útok, 1 cieľ
Orc King - elite u., phy. attack, 1 target
Vodca Orkov - elitná j., fyz. útok, 1 cieľ
  Troll  
  Troll - elite u., phy. attack, 1 target
Trol - elitná jednotka, fyz. útok, 1 cieľ
 
     
  Merfolk /Vodné tvory
  Kraken Mermaid
  Kraken - defender, phy. attack, 1 target
Kraken - ochranca, fyz. útok, 1 cieľ
Mermaid - defender, mag. attack, more targets, paralyze
Siréna - ochranca, mag. útok, viac cieľov, ochrnutie
     
Human /Ľudia
  Thug Master Thug Spearman
  Thug - phy. attack, 1 target
Zbojník - fyz. útok, 1 cieľ
Master Thug - elite u., phy. attack, 1 target, poison
Pán zbojníkov - elitná j., fyz. útok, 1 cieľ, jed
Spearman - elite unit, territorial, phy. attack, 1 target
Kopijník - elit. jednotka, domobrana, fyz. útok, 1 cieľ
  Peasant Man ay Arms
  Peasant - weak unit, territorial, phy. attack, 1 target
Roľník - slabá j., fyz. útok, 1 cieľ
Man ay Arms - territorial, phy. attack, 1 target
Domobranca - fyz. útok, 1 cieľ
Demons /Démoni
  Imp Fat Imp
  Imp - weak u., phy. attack, 1 target
Škriatok - slabá j., fyz. útok, 1 cieľ, premena z inej j.
Fat Imp - weak u., phy. attack, 1 target
Tlstý škriatok - fyz. útok, 1 cieľ, premena z inej j.
     
  Others /Ostatní
  Dark Servant Wolf Grey Wolf
  Dark Servant
Sluha Tmy
Wolf - defender, phy. attack, 1 target
Vlk - ochranca, fyz. útok, 1 cieľ
Grey Wolf - defender, phy. attack, 1 target
Šedý vlk - ochranca, fyz. útok, 1 cieľ
  Polar Bear Giant Black Spider Primitive Giant
  Polar Bear - defender, phy. attack, 1 target
Ľadový medveď - ochranca, fyz. útok, 1 cieľ
Giant Black Spider - defender, phy. attack, 1 target, poison
Veľký čierny pavúk - fyz. útok, 1 cieľ, jed
Primitive Giant - defender, phy. attack, 1 target
Zaostalý obor - ochranca, fyz. útok, 1 cieľ
  Air Elemental Earth Elemental Bone Dragon
  Air Elemental - summon u., defender, mag. attack, 1 target
Vzdušný živel - privolávaná j., ochranca, mag. útok, 1 cieľ
Earth Elemental - summon u., defender, mag. attack, more targets
Kamenný živel - privolávaná j., ochranca, mag. útok, viac cieľov
Bone Dragon - very strong u., mag. attack, more targets, oc. 7 fields
Kostený drak - veľmi silná j., mag. útok, viac cieľov, zaberá 7 polí
  Black Dragon Red Dragon Green Dragon
  Black Dragon - very strong u., mag. attack, more targets, oc. 7 fields
Čierny drak - veľmi silná j., mag. útok, viac cieľov, zaberá 7 polí
Red Dragon - very strong u., mag. attack, more targets, oc. 7 fields
Červený drak - veľmi silná j., mag. útok, viac cieľov, zaberá 7 polí
Green Dragon - very strong u., mag. attack, more targets, oc. 7 fields
Zelený drak - veľmi silná j., mag. útok, viac cieľov, zaberá 7 polí

zdroj: dat-media.ru, disciples3.ru/forum, gamecod.ru
preklad z ruštiny: sm.ar

The poll :


Main Sources:
official site.d3 fórumdat-media homepagedat-media forumAkella homepage

Release Date
Disciples III:
11.12.2009

1. Expansion:
03.12.2010

System Requirements:
P4 2 GHZ, 512 MB,
GF 6800GT 128 MB

Copyright: 2006-2010 GoF. Design: sm.art
Last update: 12.12.2010
Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
.dat, Akella a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

Used materials were taken from these companies:
.dat, Akella and others. All Rights Reserved.


Very thanks to
admin of czech
heroes-centrum for
free hosting

najväčšia stránka o sérii Heroes of Might and Magic!